O streličarstvu

STRELIČARSTVO - sport preciznosti, koncetracije i mirnoće.

Streličarstvo je vještina i olimpijski sport preciznosti. Može se trenirati rekreativno i natjecateljski. Za svaku je dob od devet godine života. Gađa se u zatvorenim i otvorenim uređenim sportskim terenima, te u prirodi.

Streličarstvo je jedna od najstarijih vještina kojom se čovjek i danas služi. Luk i strijelu koristili su ljudi još u Kamenom dobu (oko 20 000 godina pr.n.e.), što dokazuju pronađeni pećinski crteži.

Vjeruje se da je to bio prvi način djelovanja čovjeka na daljinu uz pomoć neke naprave.
Streličarstvo je od davnina bilo rasprostranjeno kod svih naroda i plemena, a osobito umijeće u toj vještini pokazivali su stari Perzijanci, Mongoli, Turci i Indijanci.

U ta davna vremena luk i strijela koristili su se primarno za lov i kao oružje u bitkama, no otkrićem vatrenog oružja, oni gube tu funkciju te se počinju koristiti u svrhe sporta i zabave.
Prvo organizirano natjecanje održano je još davne 1583. godine u Engleskoj, a sudjelovalo je čak 3 000 natjecatelja!

Streličarstvo danas diljem cijelog svijeta stiče sve više poklonika, kako sportaša, tako i lovaca. U Europi je streličarstvo najviše razvijeno u Francuskoj, Italiji, skandinavskim zemljama, Njemačkoj, Turskoj…

Streličarstvo je olimpijski sport Streličarstvo se prvi puta pojavljuje na Drugim olimpijskim igrama 1900. godine u Parizu, kao i 1904, 1908. i 1920. godine. Nakon toga je ukinuto sa programa zato što nije bilo jedinstvenih pravila, te je svaki organizator OI mogao postavljati discipline i pravila prema vlastitom izboru. 1931. godine, osnivanjem Međunarodne streličarske federacije, FITA (Fédération Internationale de Tir á l’ Arc), dolazi do preokreta, postavljanjem jedinstvenih pravila i disciplina koja vrijede u cijelom svijetu. Streličarstvo je tada ponovno uvršteno na program Olimpijskih igara 1972. godine u Münchenu.

05 Osnove streličarske tehnike 3.pptx