WA 900 D. Mihinjač - Zlatna strijela Preloga - Prelog - 10.07.2022. - WA 900