WA 900 D. Mihinjač - Zlatna strijela Preloga - Prelog - 10.07.2022. - WA 900

Ime i prezime Stil Kategorija 25m 20m 15m Ukupno Plasman
 Krešimir Mihalj Dugi luk (LB) Seniori 250 248 275 773 1
  Blaženka Mihalj Tradicionalni luk (IB) Juniorke 211 251 258 720 1
državni rekord