WA 3D HR kup i Jadranski kup - Čazma - 03.07.2022. - WA 3D