PH za djecu do 14 godina - Čakovec - 12.12.2021. - WA 2x18

Ime i prezime Stil Kategorija 1. krug 2. krug Ukupno Plasman
  Gita Blažičević Goli luk Djevojčice do 14 197 213 410 1
državni rekord
Karlo Žanić Zakrivljeni luk Dječaci do 14 224 211 435 4