Martinjski turnir WA Star - Novi Marof - 14.11.2021. - WA2x18