PH za djecu do 14 godina - Čakovec - 29.08.2021. - WA 720

Ime i prezime Stil Kategorija 1. krug 2. krug Ukupno Plasman
 Karlo Žanić Zakrivljeni luk Dječaci do 14 298 284 582 3
Gita Blažičević Zakrivljeni luk Djevojčice do 14 284 264 548 4