22.05.2022. - WA 3D Sjevernjaci - Utiskani - 3D WA

Ime i prezime Stil Kategorija 11 10 8 5 0 Ukupno Plasman

Željko Acman

Goli luk (BB)

Seniori (M)

4

7

25

11

1

369

6

Krešimir Mihalj

Dugi luk (LB)

Seniori (M)

3

1

15

18

11

253

4

Blaženka Mihalj

Goli luk (BB)

Seniorke (W)

1

5

11

19

12

244

2

Prvi 3D turnir ove godine, naša tri člana su sudjelovala, a pala je i jedna medalja.