17.02.2019. - Državno prvenstvo u streličarstvu - Ljubešćica - WA 2x18 - eliminacije

Ime i prezime Stil Kategorija 1. krug 2. krug Ukupno Plasman Plasman nakon eliminacija

Željko Popović

Zakrivljeni luk (RB)

Veterani (M50+)

263

234

497

4

6

Marija Đuretić

Goli luk (BB)

Seniorke (W)

113

160

273

13

9

Ištvan Lučić

Tradicionalni luk (TB)

Seniori (M)

241

224

465

9

9

Krešimir Mihalj

Dugi luk (LB)

Seniori (M)

205

186

391

10

9

Branko Đumija

Dugi luk (LB)

Veterani (M50+)

240

240

480

2

3