Podaci o klubu

Streličarski klub Dubrava

Zdenka Škreba 3, 10040 Zagreb
+38598280506
info@skdubrava.hr
HR5223600001101471391

Funkcije u klubu

Skupštinu Kluba sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba, te predstavnik pravne osobe članice Kluba kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Predsjednik kluba: Željko Acman
Tajnik kluba: Tomislav Kaić
Upravni odbor:
Željko Acman
Krešimir Mihalj
Ištvan Lučić
Nadzorni odbor (predsjednik + 2 člana):
Marija Đuretić
Branko Đumija
Nena Franjković
Arbitražno vijeće (3 člana):
Željko Popović
Josip Hadrović
Mario Kaić
Dokumenti kluba
Statut kluba (30.12.2023.)      Preuzimanje / pregled dokumenta