Dvorana Novi Marof - Novi Marof - 26.01.2020. - WA 2x18