3D Hrvatski i Jadranski 3D kup - Sisak - 27.04.2019. - 3D WA